Daimler Trucks zahajuje intenzivní testy svého nákladního automobilu s palivovými články

| |

Společnost Daimler Trucks spoléhá na vodíkový palivový článek pro elektrifikaci svých nákladních vozidel, určených pro flexibilní a náročný dálkový provoz. Cílem je dojezd 1000 kilometrů a více bez dotankování. Výrobce nákladních vozidel již na konci dubna zahájil intenzivní testy nového, průběžně vyvíjeného prototypu svého nákladního vozidla Mercedes-Benz GenH2, který byl představen v roce 2020 a dosáhl tak významného milníku na cestě stát se sériovým produktem.

Vývojáři Daimler Trucks testují vozidlo s palivovými články komplexně ze všech hledisek. Zaměření široké série zkoušek, které jsou velmi náročné na vozidlo a jeho komponenty, zahrnuje nepřetržitý provoz, různé povětrnostní a silniční podmínky a různé jízdní manévry. Rozvojový plán Daimler Trucks předpokládá první testy na veřejných komunikacích ještě letos. Zahájení zákaznických zkoušek je plánováno na rok 2023 a od roku 2027 mají být zákazníkům předána první sériová vozidla nákladního vozidla GenH2. 

Martin Daum, předseda představenstva společnosti Daimler Truck AG a člen představenstva společnosti Daimler AG: „Důsledně sledujeme naši technologickou strategii pro elektrifikaci nákladních vozidel. Naším cílem je nabídnout našim zákazníkům nejlepší lokálně CO2 neutrální nákladní vozidla na bázi akumulátorů nebo vodíkových palivových článků v závislosti na požadované aplikaci. Jsme v souladu s plánem a jsem velmi rád, že intenzivní testy s nákladním vozem GenH2 úspěšně začaly.“ 

„Vodíkový pohon palivovými články bude nepostradatelný v dálkové nákladní dopravě budoucnosti s neutrální bilancí emisí CO2 – to potvrzují i naši četní partneři, s nimiž spolupracujeme ze všech sil na tom, aby se technologie dostala do sériové výroby a na silnici. Důležitým impulsem k používání vodíku v silniční nákladní dopravě je také jasný závazek zákonodárných orgánů na vnitrostátní i evropské úrovni. Politická podpora hraje důležitou roli při rozvoji zelené vodíkové infrastruktury a pro ekonomiku nákladních vozidel s palivovými články pro naše zákazníky,“ dodal Martin Daum dále. 

Náročné testy na 1,2 milionu kilometrů najetých kilometrů
Vývojoví inženýři Daimler Trucks navrhují nákladní vozidlo GenH2 pro stejné požadavky na životnost vozidel a komponentů jako srovnatelný konvenční Mercedes-Benz Actros, což znamená 1,2 milionu kilometrů najetých kilometrů, deset provozních let a celkem 25 000 provozních hodin. Proto musí nákladní automobil GenH2 – stejně jako každá nová generace Actrosu – projít velmi náročnými testy. Jen v prvních týdnech zkoušek urazilo vozidlo stovky kilometrů při nepřetržitém zatížení na válcové zkušebně a prošlo řadou extrémních situací z provozní praxe, jako je například plné brzdění nebo jízdy přes nerovnosti na zkušební dráze. 

Zcela nový koncept vozidla a nové komponenty
GenH2 Truck je kompletně přepracované vozidlo se zcela novými komponenty, kterým vývojáři při testech věnují zvláštní pozornost. Patří mezi ně systém palivových článků, plně elektrické hnací ústrojí a všechny související systémy, jako je speciální chlazení. Hmotnost nových součástí a jejich poloha ve vozidle mají také vliv na jízdní vlastnosti nákladního vozidla. V důsledku toho například v případě vibrací v důsledku nerovností vozovky a zejména v extrémních situacích působí na nákladní vozidlo jiné síly než v konvenčních vozidlech. Aby bylo možné získat komplexní poznatky v rané fázi, bude současný prototyp – jak je plánováno také pro sériovou verzi nákladního vozidla GenH2 – v rámci testů naložen až 25 tunami užitečného zatížení až do celkové hmotnosti soupravy kolem 40 tun.

Kapalný vodík nabízí řadu výhod
Daimler Trucks preferuje kapalný vodík, protože oproti plynnému vodíku má výrazně vyšší objemovou hustotu energie. V důsledku toho může nákladní automobil s palivovými články, natankovaný kapalným vodíkem, mít mnohem menší a díky nižšímu tlaku i podstatně lehčí nádrže. To umožňuje větší nákladový prostor a vyšší užitečné zatížení nákladních vozidel. Současně lze tankovat více vodíku, což výrazně zvyšuje dojezd. Nákladní automobil GenH2 Truck je tak stejně jako konvenční dieselové nákladní automobily vhodný pro obtížně plánovatelnou vícedenní dálkovou dopravu, kde je vysoká denní energetická náročnost. 

Odborníci společnosti Daimler Trucks neustále pokračují ve vývoji technologií nádrží na kapalný vodík na základě předem definovaného plánu vývoje. Do konce tohoto roku chtějí dosáhnout takové úrovně zralosti prototypů nových nádrží, aby mohli plynule pokračovat v probíhajících náročných testech nákladního vozidla GenH2. Po zahájení sériové výroby se budou používat výhradně nádrže na kapalný vodík. Pro intenzivní zkoušky nákladního vozidla GenH2, které budou probíhat do ukončení vývoje nádrží na kapalný vodík, se jako interní  prozatímní řešení budou používat nádrže s plynným vodíkem. Daimler Trucks tak ukazuje, že obě skupenství vodíku – plynné i kapalné – jsou technicky použitelná.

Předchozí

Návrat ke kořenům spolupráce

DACHSER vytváří více ložného prostoru

Další