Výběr mýtného rostl v lednu dvouciferným tempem

| | , ,

Zavedení poplatků za hluk z provozu a za znečištění ovzduší, které jsou od 1. ledna 2021 součástí mýtných sazeb, vedlo podle očekávání k růstu výběru mýtného na zpoplatněných komunikacích. Výběr mýtného vzrostl meziročně o 12,6 %. Celkem uhradili dopravci v lednu 1,067 mld. Kč.

„Dopravci najeli po zpoplatněných komunikacích v lednu téměř 268 milionů kilometrů. Celkové mýtné vybrané na dálnicích dosáhlo 952 milionů korun, na silnicích I. třídy pak CzechToll předepsal dopravcům k úhradě 115 milionů korun,“ uvedl Petr Chvátal, provozní ředitel společnosti CzechToll. Do systému bylo ke konci ledna zaregistrováno takřka 552 tisíc vozidel, ke kterým si dopravci vyzvedli 472 tisíc palubních jednotek.

Zavedení nových složek mýtného vychází z evropské legislativy. Poplatky za hluk a znečištění ovzduší jsou zahrnuty i v mýtných sazbách například v Rakousku a Německu. Nově získané finanční zdroje by měly sloužit pro omezení negativních dopadů silniční dopravy na obyvatele, kteří v okolí komunikací žijí. Typickým příkladem je výstavba protihlukových stěn. 

Vyšší slevy na mýtném pro domácí dopravce

Současně se změnou mýtných sazeb byly provedeny od začátku roku 2021 změny ve výpočtu slev na mýtném, o které mohou dopravci požádat. Změnily se mezní hodnoty, které určují výši slevy, i procentuální výše slev. Velcí dopravci, kteří uhradí na mýtném 270 tisíc Kč a více, mohou získat slevu na mýtném ve výši 13 procent:

  • mýtné ≥ 65 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 6 %
  • mýtné ≥ 95 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 9 %
  • mýtné ≥ 170 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 11 %
  • mýtné ≥ 270 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 13 %

Za celý rok 2020 vybral stát prostřednictvím satelitního mýtného systému od dopravců na mýtném více než 11,5 miliardy korun. Meziroční růst výběru mýtného přesáhl 5,24 procent i přesto, že v době jarního omezení ekonomiky v souvislosti s bojem proti pandemii COVID-19 poklesl výběr mýtného dvouciferným tempem. Hlavní příčinou růstu bylo rozšíření rozsahu zpoplatněných komunikací k 1. 1. 2020. 

Předchozí

Mercedes-Benz eCitaro poprvé vyzkouší ICOM transport v Třebíči

Díky bioplynu lze dosáhnout zisku ekologičtějším způsobem

Další