Gebrüder Weiss podporuje svoje klienty na cestě k uhlíkové neutralitě

| |

Nová služba Gebrüder Weiss Zero Emissions umožňuje zákazníkům této logistické společnosti kompenzovat emise CO2. „Našim klientům poskytuje program Zero Emissions úplné a podrobné informace o uhlíkové stopě, kterou po sobě jejich zásilky zanechávají. Participujícím společnostem vypočítáme produkci CO2 vztahující se ke každé jejich zásilce přepravované po celém světě po silnici, železnici, moři i letecky,“ uvádí Wolfram Senger-Weiss, generální ředitel společnosti Gebrüder Weiss.

Emise vypočtené pomocí webové databáze EcoTransIT jsou uvedeny na faktuře za přepravu spolu s náklady na jejich kompenzaci. Kompenzační platby od zákazníků směřují do certifikovaných projektů na ochranu klimatu na několika různých kontinentech. Všechny tyto projekty jsou pečlivě vybírány a monitorovány, vždy buďto výrazně snižují emise CO2, nebo je dokonce zcela eliminují. Uživatelé, kteří uhlíkovou stopu vytvořenou jejich zásilkami takto kompenzují, obdrží certifikát dokládající jejich podporu příslušného projektu. 

„Navzdory nejrůznějším snahám vzniká při většině přepravních operací i nadále CO2. Jedná se o globální problém, zasahující bez nadsázky celý svět. Ať už jde o Českou republiku, Evropu nebo jiné kontinenty. Projekty na ochranu klimatu však mohou tyto emise kompenzovat. Projektem Zero Emissions chce Gebrüder Weiss podpořit svoje klienty na jejich vlastní cestě ke klimatické neutralitě,“ vysvětluje Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss ČR.

Na poli ochrany životního prostředí a hledání udržitelných způsobů logistiky je Gebrüder Weiss aktivní i jinak. Do roku 2030 chce dosáhnout klimatické neutrality ve svých logistických terminálech prostřednictvím využívání elektřiny vyrobené pomocí fotovoltaických systémů. Vedle toho již nyní využívá řadu nízkoemisních nákladních vozidel, která jsou poháněna zkapalněným zemním plynem (LNG, CNG), elektřinou a vodíkem (palivovými články).

Podrobnosti o službě Zero Emissions najdete  na webové stránce https://www.gw-world.com/cz/zero-emissions/

Předchozí

Národní prezentace a testovací jízdy – Nový VW Multivan

Gebrüder Weiss se řadí mezi Superbrands roku 2022

Další