Scania – alternativní paliva

| | ,

Téma alternativních paliv je skloňováno již několik let v mnoha pádech. Jednotlivá řešení se pak liší jak technologicky, tak i akceptovatelností pro potenciální zákazníky. Ti jsou v konečném důsledku rozhodujícím faktorem pro další rozšíření daného řešení v praxi.

Jedno z českých přísloví říká, že košile je bližší než kabát. Ale automobilový trh se podle toho, bohužel, ne vždy chová. Dnes je velmi moderní hovořit o elektromobilitě. Politici přebarvováním reálného přínosu elektromobility na růžovou sbírají bez ohledu na reálný přínos tohoto řešení pro životní prostředí body pro svou politickou kariéru. Do karet jim k tomu hraje popularita elektromobility mezi veřejností, kdy vlastnit či provozovat cokoliv s přídomkem „elektro“ znamená být „trendy“. Také to znamená, že to dotyčný někam dotáhl, kdy si může dovolit být jedním z prvních, kdo si koupí předražený produkt s diskutabilním přínosem. Elektromobilitu bychom v tomto kontextu mohli vidět jako ten kabát.

Scania R 410 LNG/LBG

Vozidla, spalující plyn v jakékoliv jeho podobě, z čehož nejrozšířenější je CNG (stlačený zemní plyn) by mohla být tou košilí. Technologicky nejde o tak vzdálený krok od konvenčních paliv a ekologický přínos tohoto řešení je potom zřejmý. U užitkových automobilů se v poslední době setkáváme se zkratkou LNG (tekutý zemní plyn), která pouze charakterizuje způsob tankování a uložení zemního plynu. Tekutý zemní plyn je skladován jak na čerpacích stanicích, tak i v nádrži vozidla v tekuté podobě díky jeho nízké teplotě. Tekutého plynu se potom vejde do nádrže více a vozidlo získává výrazně vyšší jízdní dosah. Tekutý zemní plyn se během transportu z nádrže do spalovacího motoru mění na CNG, který je potom spalován. Mezi motory vozidel, která nesou označení CNG nebo LNG, tedy není žádný zásadní rozdíl.

BioLNG EuroNet

Sdružení s názvem BioLNG EuroNet, jehož součástí je i Scania, oznámilo závazek k dalšímu rozšiřování LNG jako paliva používaného v silniční dopravě po celé Evropě. Nová infrastruktura by měla zajistit dlouhodobý úspěch a zavádění LNG ve velkém měřítku. Všichni členové sdružení, zahrnujícího společnosti Shell, Disa, Scania, Osomo a Iveco, budou provádět samostatné kroky, jejichž cílem má být dalších 2000 nákladních vozidel s pohonem na LNG na pozemních komunikacích, 39 čerpacích stanic na LNG a výstavba závodu na výrobu BioLNG v Nizozemsku. Čerpací stanice na LNG budou součástí celoevropské sítě a jejich výstavba se plánuje v Belgii, Francii, Nizozemsku, Polsku a Španělsku. Stanice se budou nacházet ve vzdálenosti přibližně každých 400 km na hlavních silničních tazích ze Španělska do východního Polska. Očekává se, že závod na výrobu BioLNG vyprodukuje 3000 MT za rok a bude využívat biometan, získaný z odpadu. Ten bude následně prodáván koncovým uživatelům prostřednictvím sítě LNG. 

Tento program zahrnuje čerpací stanice, výrobu biopaliv a dotace, jež jsou nezbytné k tomu, aby pokrokoví zákazníci investovali do nákladních vozidel i přes zvýšené počáteční náklady. Zatímco LNG snižuje emise CO2 zhruba až o 20 %, je bioplyn, jenž snižuje emise CO2 o více než 90 %, v současné době více rozšířen. Může tedy být s rostoucí spotřebou produkován v čím dál větší míře v souladu s přírodou. BioLNG EuroNet usiluje o to, aby se využívání LNG jako paliva v silniční dopravě v budoucnu ještě více rozšířilo. 

O projektu 

Cílem partnerů v rámci sdružení BioLNG EuroNet je pomoci Evropské unii splnit její cíl v podobě snížení emisí CO2 o 60 % do roku 2030 prostřednictvím dlouhodobé dekarbonizace těžké silniční dopravy v celé kontinentální Evropě. Závod na výrobu BioLNG, jehož výstavba se plánuje v Nizozemsku, bude shromažďovat komunální odpad ze supermarketů a restaurací a zpracovávat jej na bioplyn. Tato technologie bude využívat novou patentovanou technologii membránové separace, která umožní získat LNG biologickým způsobem. Předpokládaných 2000 nových těžkých nákladních vozidel na LNG bude koncovým uživatelům pronajímáno prostřednictvím výhodných řešení pro pořízení a financování nákladní flotily, která sníží jejich náklady. Budou hrazeny pouze dodatečné náklady na těžké nákladní vozidlo na LNG ve srovnání s dieselovým vozem. Průměrné způsobilé náklady na každé vozidlo na LNG jsou omezeny maximální částkou 30 000 Eur.

Hustota energie BioLNG znamená, že nákladní vozidla mohou ujet delší vzdálenost a lépe tak vyhovět potřebám dopravců nyní i v budoucnu.  V důsledku využívání surovin v podobě průmyslového organického odpadu budou emise CO2 mnohem nižší než emise CO2 u tradičních paliv. 

Scania – alternativní paliva

BioLNG prakticky eliminuje obsah síry a nabízí snížení NOx a pevných částic. Očekává se, že každý člen sdružení BioLNG EuroNet obdrží 20 % nákladů vyplývajících z jeho závazků prostřednictvím financování EU. Finanční prostředky EU přidělené členům sdružení BioLNG EuroNet budou pocházet z Nástroje pro propojení Evropy (CEF) pro odvětví dopravy. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva definuje společný rámec opatření pro zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v Evropské unii s cílem omezit dopad dopravy na životní prostředí. Stanovuje minimální požadavky na výstavbu infrastruktury pro alternativní paliva, včetně zkapalněného zemního plynu (LNG) a stlačeného zemního plynu (CNG).

Plynový motor Scania

Třináctilitrový zážehový plynový motor Scania je navržen pro dálkovou přepravu a stavební segment. Jeho největší výkon 302 kW (410 k) a největší točivý moment 2 000 Nm jsou porovnatelné hodnoty s dieselovými motory podobné velikosti. Servisní interval 45 000 km potom zajišťuje dlouhou dobu využitelnosti vozidla. Uvedení motorů s označením OC13 je prvním krokem společnosti Scania v představení pohonných jednotek na alternativní paliva. Motor OC13 je založen na osvědčeném 13litrovém motoru Scania. Pracuje v Ottově cyklu se zapalovacími svíčkami a úplným spalováním. Rostoucí zájem o provozování vozidel na bioplyn nebo zemní plyn v zemích jako je Itálie a Francie je výsledkem lepší dostupnosti, infrastruktury a dobrých hospodářských výsledků přepravních společností. 

Plynové motory Scania jsou založeny na stechiometrickém spalování, tj. úplném spalování paliva i kyslíku. Stejně jako u benzínového motoru je spalování iniciováno pomocí zapalovacích svíček. Nový 13litrový plynový motor je k dispozici výhradně s převodovkami Scania Opticruise. To samozřejmě znamená, že rychlost řazení a jízdní komfort je na té nejvyšší úrovní.

Promyšlené nádrže

To, jak jsou nádrže řešené, je důležitým aspektem provozu plynového vozidla. Obě nádrže na LNG (zkapalněný zemní plyn) a CNG (stlačený zemní plyn) lze objednat přímo od společnosti Scania. LNG poskytuje větší dojezd, protože ho lze do vozidla natankovat mnohem více. 

Ve spalování neexistuje žádný rozdíl mezi LNG a CNG, ale jsou zde výrazné rozdíly v dojezdu. U LNG je to až 1100 kilometrů. CNG pak obvykle umožňuje bez natankování ujet 500 kilometrů. I to je ale pro mnoho zákazníků dostatečný rozsah. Například pro regionální přepravu s návratem na základnu a doplňováním paliva každý den. Počet kilometrů, které lze ujet na jedno natankování samozřejmě závisí také na stylu jízdy a profilu trasy.

18187-011

Konstruktéři společnosti Scania otočili kvůli dalšímu zvýšení bezpečnosti ventily nádrže proti směru jízdy. Jedná se o zdánlivě jednoduchý, ale přitom důležitý detail, který snižuje riziko poškození těchto ventilů, pokud jsou například zasaženy kameny nebo jinými předměty. 

Plynové motory jsou obecně tišší než dieselové motory a proto jsou vhodné pro městské prostředí. Nový plynový motor Euro 6 značky Scania splňuje požadavky standardu PIEK pro omezení hluku, který stanoví hladinu hluku nejvýše 72 dB (A) v oblastech s přísnými omezeními hluku.

Scania a Kofola

Zástupci firmy Santa-Trans s.r.o. si v areálu servisu Scania v Paskově převzali 10 nových vozidel Scania. Pět z nich pohání nové šestiválcové motory na CNG  o zdvihovém objemu 13 litrů a výkonu 410 koní.  

„Kofola jde „zelenou cestou“ a proto už dlouhodobě budujeme flotilu vozidel na CNG,“ říká ředitel společnosti Santa-Trans, René Novotný. O distribuci produktů skupiny Kofola se v České republice už několik let starají mimo jiné právě vozidla značky Scania. Na základě dlouhodobých pozitivních zkušeností se nyní vedení firmy Santa-Trans rozhodlo pořídit Scanie se zcela novými motory na CNG. Provoz vozidel na CNG se firmě vyplatí. „Spotřeba je podobná naftovým vozidlům, ale nákupní cena paliva je výrazně levnější. Proto se nám provoz dlouhodobě vyplácí. Podle našeho vlastního testování se u těchto nových vozidel výrazně zlepšil i dojezd. Tato nová generace zvládne na jedno tankování okolo 500 km, což je nárůst o více než 150 km. Řidič má tedy mnohem větší komfort a nemusí tak často doplňovat palivo. U CNG vozidel Scania nové generace je velkou výhodou také prodloužený servisní interval pro výměnu svíček a oleje z 30 000 na 45 000 km,“ dodává Novotný.  

Scania a DHL Supply Chain

Společnost DHL si jako první v České republice převzala tři nákladní vozidla Scania s pohonem na zkapalněný zemní plyn, které jsou v provedení „low deck“ – tedy díky nízké světlé výšce umožňují přepravci používat návěsy s vnitřní výškou nakládky 3 m. Nákladní vozidla Scania R 410 jsou poháněna osvědčeným třináctilitrovým šestiválcem o výkonu 410 koní. „Trojice moderních tahačů na zkapalněný zemní plyn je určena pro přepravu komponentů z crossdocku v Nepřevázce do německých výrobních závodů našeho klienta z automobilového průmyslu,“ dodává Kateřina Rázlová, ředitelka automobilové divize společnosti DHL Supply Chain. „Máme velkou radost, že se nám podařilo realizovat další iniciativu v rámci programu skupiny Deutsche Post DHL pro ochranu životního prostředí Go Green, která směřuje k ambicióznímu cíli nulových emisí oxidu uhličitého do roku 2050,“ dodává Kateřina Rázlová. 

První ze tří souprav ujede ve službách DHL 160 000 kilometrů ročně, u dalších dvou nákladních vozidel se počítá s 260 000 ujetými kilometry ročně. „Soupravy jezdí na trasách do Německa, kde je vhodná infrastruktura, takže díky pečlivému plánování tras máme zásobování palivem zajištěno. V každém případě toto je první krok k postupnému rozšiřování flotily o vozidla na LNG,“ dodává Kateřina Rázlová.

„Poptávka po ekologické přepravě je stále větší. Proto vám vlastnictví vozidla na LNG otevírá dveře do řady výběrových řízení,“ říká prodejce nových vozidel Scania Pavel Kluch a dodává: „Zákazníci se mohou ucházet o nové zakázky, které by provozem klasických naftových vozidel nezískali.“ 

Předchozí

Značka Zetor slaví 75 let

Citroën C5 Aircross: Hybridní verze velkého Citroënu

Další