Po koroně opět na rekordním kursu

| |

S půlročním obratem ve výši 210 mil. euro dosáhl koncern Schwarzmüller opět předcovidové úrovně. V prvních šesti měsících roku 2021 bylo vyrobeno 5.348 vozidel ve čtyřech závodech. Hornorakouský prémiový výrobce tímto směřuje ke svému letošnímu plánu: očekává nárůst o 10 procent ve srovnání s rokem 2020, tj. celkový obrat 400 milionu euro (2020: 366 milionu euro).

Nové zakázky jsou dokonce výrazně nad plánem. Nedostatek materiálu však v současné době neumožňuje vyšší vytížení, oznámil CEO koncernu Schwarzmüller, Roland Hartwig, dnes 1. července v sídle společnosti v Hanzingu ve Freinbergu u Schärdingu.

Heavy truck with a chrome metal cistern rushing ride along the street.

400 milionu euro by byl dosud nejvyšší roční obrat. Hnacím motorem tohoto růstu je nová řada vozidel POWER LINE pro dálkovou přepravu. Tento segment představuje 2.950 kusů vozidel, což je 55 procent produkce. Stavebnictví a infrastruktura je tedy zastoupena 45 procenty, resp. 2.400 vozidly.  Poměr posledních několika let se tímto obrátil, což je nyní nutno vztáhnout k velkému výpadku poptávky po vozidlech dálkové přepravy v období koronavirového šoku. POWER LINE patří právě ke specializovaným vozidlům tržního segmentu, který se výrazně liší od standardního návěsu, zdůraznil Hartwig. To odpovídá strategickému zaměření na dodávky vozidel pro náročné dopravní společnosti, kteří požadují od svého vybavení vyšší výkon. Ve stavebnictví a infrastruktuře dominují sklápěcí vozidla a návěsy s posuvnou podlahou, v kursu jsou též Hüffermann vozi- dla pro přepravu kontejnerů. Například v Rakousku a Polsku, ale i v Německu se Hüffermann prodává lépe než kdy dříve. Tento úspěch vyplývá z jednotného prodejního týmu pro obě značky. 

Německo zůstává také v první polovině roku 2021 největším odbytištěm s přibližně 2.100 vozidly. Převažují vozidla pro stavebnictví a infrastrukturu, přičemž dynamika trhu zde není tak velká jako v Polsku, kde je signifikantní velký podíl návěsů pro dálkovou přepravu. V Polsku byl roční plán 1.000 vozidel splněn již po šesti měsících. Potěšitelné je, dle Hartwiga, že vedoucího postavení na trhu v roce 2020 dosáhlo pět zemí: Rakousko, Maďarsko, Česká republika, Slovensko a Švýcarsko, které tvoří pro Schwarzmüller klíčovou oblast.

Růst nejen kvůli zadržované poptávce

Současný nedostatek materiálu se zejména týká oceli a elektronických komponent. Ocel zdražila v některých případech za posledních šest měsíců i o více jak 100 procent nebo není vůbec dostupná, zmínil CEO Hartwig. Prakticky všechny produktivní oblasti by fungovaly naplno. Státní investiční dotace by ještě více zvýšily poptávku po nových přípojných vozidlech. Zadržená poptávka z r. 2020 bude zřejmě vyrovnána až na konci letošního roku. Poté Hartwig očekává jisté uvolnění dostupnosti komponentů. Současný boom se též vyznačuje předsunutými nákupy. To by mohlo mít tlumící účinek na obchody v nadcházejícím roce, domnívá se Hartwig.

Výroba poháněná fotovoltaikou

Schwarzmüller podporuje udržitelnost na všech úrovních. Inovace produktů, jako je POWER LINE, přinášejí znatelnou úsporu paliva při nevytížených jízdách. Díky možnosti vyššího užitečného nákladu jsou jednak zredukovány počty jízd, tak to vede k snížení emisí.

V Rakousku začal Schwarzmüller zásobovat celý výrobní proces energií z fotovoltaiky. Na všech šesti pobočkách se nyní zřizují potřebná zařízení. Koncern usiluje také na meziná- rodní úrovni o zlepšení ene rgetické bilance.

Cíl: Růst na mezinárodní úrovni

Schwarzmüller je v současné době lídrem na pěti trzích; na největších trzích v Německu a Polsku roste razantně. Hartwig odvodil z těchto křivek růstu cíle pro nadcházející roky. „Největší potenciál máme, jakožto specializovaný dodavatel přípojných vozidel se zaručenou přidanou hodnotou, na těch velkých trzích, na kterých nejsme téměř přítomni. Na západě i na jihu je pro nás stále dostatek prostoru,“ shrnul CEO. U středně velkých podniků se ukazuje jako účelné, vstoupit na trh prostřednictvím již stávajících organizací. „Výrobci specializovaných vozidel jsou často regionálně úspěšní. Měli by šanci i na mezinárodní úspěch, k realizaci však potřebují silného partnera jako je Schwarzmüller. Vyrábíme sami téměř všechna přípojná vozidla pro silniční přepravu a proto víme, jak s nimi být mezinárodně úspěšný.“

Předchozí

Mercedes-Benz Atego: Všeuměl více tváří

Nová generace vozidel DAF ožívá digitálně

Další