Novinka, která zvyšuje bezpečnost silničního provozu

| |

Mercedes-Benz Trucks je tradičním průkopníkem v oblasti zvyšování bezpečnosti silničního provozu. Společnost již mnoho let investuje stovky milionů eur do výzkumu a vývoje, aby její asistenční systémy ještě lépe podporovaly řidiče při jejich práci a zvyšovaly bezpečnost všech účastníků silničního provozu.

Nejnovějšími výsledky tohoto přístupu jsou Active Sideguard Assist s funkcí automatizovaného brzdění a Active Drive Assist 2 s funkcí automatizovaného zastavení v nouzové situaci. Mercedes-Benz Trucks představil tyto nové asistenční systémy světové veřejnosti loni na podzim. Nyní si mohou zákazníci ve 24 zemích EU a na vybraných trzích mimo EU objednávat nové asistenční systémy pro velký počet modelů nákladních vozidel Mercedes-Benz. Výroba bude zahájena v červnu 2021.

Mercedes-Benz nabízí asistent pro odbočování od roku 2016

Pro mnohé profesionální řidiče je řízení těžkého nákladního vozidla v městském provozu s úzkými ulicemi a nepřehlednými křižovatkami velkou výzvou. To platí především při odbočování. Řidič totiž musí sledovat vpředu semafory, dopravní značky a provoz v protisměrném pruhu i příčném směru. Navíc po stranách nesmí jeho pozornosti uniknout ani chodci a cyklisté. Situaci zhoršuje i skutečnost, že tito nejvíce zranitelní účastníci silničního provozu si často vůbec neuvědomují, že je řidič nákladního vozidla nemusí v některých situacích vidět. Těžké nákladní vozidlo s dlouhým rozvorem nebo přívěsem, resp. návěsem, se navíc při odbočování pohybuje po trajektorii, která je pro ostatní účastníky silničního provozu často neočekávaná. Vzhledem k odlišné trajektorii jízdy přípojného vozidla často vjede do křižovatky, před změnou směru, nejprve rovně. Cyklista na straně spolujezdce nebo přecházející chodec nemusí v této situaci počítat s následnou změnou směru jízdy a naopak může očekávat, že souprava bude pokračovat v jízdě přímým směrem.

Mercedes-Benz Actros mit ASGAMercedes-Benz Actros mit ASGA

V takových situacích může řidiči pomoci asistent pro odbočování, vyvinutý společností Mercedes-Benz Trucks a nabízený přímo z výroby již od roku 2016 pro mnoho variant modelových řad Actros, Arocs nebo Econic. Tento asistent pro odbočování upozorňuje řidiče při odbočování vpravo ve vícestupňovém procesu, pokud se ve sledované zóně na straně spolujezdce vpředu nachází například systémem rozpoznaný cyklista nebo chodec.

Novinka: Active Sideguard Assist s automatizovanou aktivací brzd

Od června 2021 bude dosavadní asistent pro odbočování u velké části verzí modelů Actros a Arocs nahrazen novým, aktivním asistentem pro odbočování s další funkcí, která může za určitých okolností zachraňovat životy. Od červnové výroby dodávaný Active Sideguard Assist (ASGA) může řidiče upozorňovat nejen na cyklisty a chodce, kteří se nacházejí nebo pohybují v blízkosti vozidla na straně spolujezdce, ale navíc také při odbočování rychlostí až 20 km/h zahájí automatizované brzdění až do úplného zastavení soupravy, pokud řidič včas nereaguje. Systém ASGA rozpozná na základě úhlu otočení volantu nutnost brzdného zásahu a v ideálním případě zabrání možné kolizi. Mercedes-Benz Trucks je tak prvním výrobcem nákladních vozidel na světě, který nabízí tento druh systému s funkcí aktivního brzdění, a tím přispívá k dalšímu snižování počtů nehod při odbočování vpravo s těžkými či dokonce smrtelnými následky.

Novinka: Active Drive Assist 2 s funkcí Emergency Stop

Další krok ve vývoji bezpečnostní techniky představuje také Active Drive Assist (ADA). Tento systém jako první na světě umožnil v roce 2018 částečně automatizovanou jízdu úrovně 2 v sériově vyráběném nákladním vozidle, jímž byl nový Actros. ADA za určitých předpokladů aktivně podporuje řidiče při řízení nákladního vozidla v podélném a příčném směru a dokáže automatizovaně udržovat bezpečný odstup od vpředu jedoucího vozidla, zrychlovat i řídit, pokud jsou splněny potřebné systémové podmínky, jako je například dostatečně velký poloměr zatáčky nebo zřetelně viditelné podélné značení jízdních pruhů. Pokud je vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla příliš malá, může ADA nákladní vozidlo samočinně zpomalit, aby byla dodržena nastavená vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla. Jakmile je před vozidlem dostatek volného prostoru, může systém vozidlo znovu zrychlit na stanovenou rychlost jízdy.

Actros 1853 LS, 4×2, F 13, OM 471, R6, 12,8 l, Euro VI, mit OBD-C, 390 kW (530 PS), 2600 Nm Actros 1853 LS, 4×2, F 13, OM 471, inline 6, 12.8 l, Euro VI, with OBD-C, 390 kW (530 hp), 2600 Nm

Nejnovější generace systému, ADA 2, bude však od června 2021 nabízet ještě více. Systém je schopen vozidlo v nouzové situaci zastavit, pokud rozpozná, že se řidič již po určitou dobu nevěnuje řízení, například z důvodu náhlé zdravotní indispozice. Systém nejprve řidiče vizuálně a akusticky vyzve, aby uchopil volant. Pokud po 60 sekundách nereaguje ani na opakovaná upozornění řízením, přidáváním plynu, brzděním nebo ovládáním systémů vozidla například prostřednictvím tlačítek na volantu, může nákladní vozidlo v rámci systémových limitů bezpečně zpomalit ve svém jízdním pruhu až do úplného zastavení. Následující řidiči jsou přitom upozorněni prostřednictvím zapnutých výstražných ukazatelů. Systémem aktivované nouzové brzdění může řidič kdykoli přerušit sešlápnutím pedálu plynu až na podlahu. Jakmile nákladní vozidlo zastaví, může systém automaticky aktivovat novou elektronicky ovládanou parkovací brzdu. Kromě toho se odemknou dveře, aby se mohli v případě potřeby naléhavého lékařského zásahu dostat přímo k řidiči záchranáři nebo jiní lidé poskytující první pomoc.

Active Brake Assist 5 – asistent pro nouzové brzdění na dálnici i ve městě

Automatizované brzdové zásahy systému Active Sideguard Assist, resp. automatizované nouzové zastavení vozidla systémem Active Drive Assist 2, nejsou totožné s funkcí nouzového brzdění Active Brake Assist 5. ABA 5 pracuje s kombinací radarového a kamerového systému a na rozdíl od předchůdce ABA 4 dokáže na pohybující se osoby reagovat nikoli jen částečným brzděním, nýbrž využitím maximálního brzdného výkonu, a to při rychlosti jízdy až 50 km/h. Jakmile ABA 5 rozpozná nebezpečí nehody s vpředu jedoucím vozidlem, stojící překážkou nebo osobou, která přechází vozovku, jde opačným směrem, běží ve stejném jízdním pruhu nebo náhle zůstane úlekem stát, upozorní řidiče nejprve vizuálními a akustickými signály. Pokud řidič adekvátně nereaguje, může systém ve druhém kroku zahájit částečné brzdění se zpomalením 3 m/s2 – to odpovídá cca 50 procentům maximálního brzdného výkonu. Hrozí-li přesto kolize, může ABA 5 v rámci systémových limitů využít maximální brzdný výkon a po automatizovaném zastavení vozidla aktivuje elektronicky ovládanou parkovací brzdu.

Der neue Mercedes-Benz Active Sideguard Assist mit automatisierter Bremsfunktion The new Mercedes-Benz Active Sideguard Assist with automated braking function

Pro všechny asistenční systémy společnosti Mercedes-Benz Trucks platí, že jsou vždy koncipovány tak, aby v rámci svých systémových limitů maximálně podporovaly řidiče, který má však v souladu s legislativou nepřetržitě odpovědnost za řízení nákladního vozidla a svými zásahy může činnost asistenčních systémů kdykoli přerušit.

Asistenční systémy, které dokážou řidiče aktivně podporovat v systémem rozpoznaných kritických situacích, mají pozitivní vliv na bezpečnost silničního provozu. To prokázal mimo jiné již v letech 2008 až 2012 realizovaný praktický test s více než tisíci vozidly, který zorganizovalo spolkové sdružení pro nákladní dopravu, logistiku a svoz odpadu BGL (Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung) spolu s odborovou profesní organizací pro dopravu (Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft) a pojišťovnou Kravag. Výsledky testu potvrdily, že u nákladních vozidel vybavených asistenčními systémy je až o 34 procent nižší pravděpodobnost vážné dopravní nehody oproti srovnatelným vozidlům stejného druhu bez těchto asistenčních systémů.

Předchozí

DB Schenker a Lufthansa Cargo spouští uhlíkově neutrální leteckou linku

Penny nabije své zákazníky

Další