Nadměrné přepravy jsou zpestřením logistické praxe

| |

Logistická a přepravní praxe přináší vedle dalších výzev také přepravu nadměrných a kuriózních nákladů. „Gebrüder Weiss řeší každoročně vyšší stovky přeprav, které jsou svými rozměry, hmotností nebo charakterem neobvyklé a pro naše kolegy jsou vždy profesní výzvou, která je zároveň i určitým zpestřením jejich obvyklé činnosti,“ říká Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss ČR.

Výstavba vodní elektrárny, Stardalen, Norsko

Pro rakouské klienty přepravil loni na jaře Gebrüder Weiss komponenty malé vodní elektrárny. Do norského Stardalenu byly potupně převezeny součásti z Rakouska, Španělska a Turecka za použití kombinace silniční, námořní a trajektové dopravy. „Největší náklady měly rozměry 5,55 x 4,00 x 3,25 metru a jejich hmotnost dosahovala 46 000 kilogramů.

V tomto konkrétním případě se jako největší výzva ukázala mimořádně členitá morfologie terénu na území Norska. Všechny nástrahy velmi malých přístavů, úzkých silnic i strmých hor se však podařilo překonat a všechny komponenty vodní elektrárny dorazily v pořádku a včas na místo určení,“ uvádí Jan Kodada.

Závod s časem na cestě z Přerova do Antverp

Mimořádnou zásilku si vzal Gebrüder Weiss na starost v okamžiku, kdy se ukázalo, že v důsledku změny jejích rozměrů na poslední chvíli došlo k uvíznutí nákladu v Přerově v České republice. “Klient se na nás obrátil v situaci, kdy se neúspěšně snažil najít způsob, jak přesunout 2 kusy nákladu do Antverp k nalodění a další přepravě do Chile. První z jednotek měla rozměry 12,00 x 4,60 x 4,30 m a hmotnost 5 tun, druhá potom vážila dokonce 15 tun a disponovala rozměry 10,50 x 5,50 x 4,20 m.

Pro přepravu takového nákladu po německých a belgických silnicích je potřeba zvláštní povolení, k tomu ale s ohledem na termín vyplutí lodi z antverpského přístavu, nezbýval dostatek času,” vysvětluje Jan Kodada. Gebrüder Weiss proto zvolil netradiční cestu a namísto kratší pozemní cesty do Antverp se rozhodl odvézt náklad do Gdaňsku, na lodi RORO jej přepravit do Belgie a v rámci antverpského přístavu jej přesunout k nakládce do příslušného plavidla na pontonu. “Díky našemu pružnému a vskutku nestandardnímu řešení jsme dokázali dopravit náklad do Antverp včas, dokonce s rezervou 24 hodin před uzávěrkou nakládky zaoceánské lodi do Chile,” uzavírá Jan Kodada.

Nový most pro Oslo

„Pro našeho klienta, kterým je strojírenský závod v Rumunsku, jsme realizovali transport ocelového mostu přímo do centra norské metropole. S náročnými rozměry 39 metrů délky a 72 tun hmotnosti se přímý převoz po příliš úzkých cestách v norském přístavu ukázal jako nereálný,” vysvětluje Jan Kodada.

Po vylodění mostu z námořní lodi v Oslu proto Gebrüder Weiss zajistil pro finální fázi přepravy plovoucí jeřáb, který náklad vyzvednul a přepravil jej přímo na místo jeho instalace poblíž budovy Norské státní opery a baletu v Oslu. “Využití plovoucího pontonového jeřábu nám umožnilo překonat místo, které bylo pro celou operaci kritické,“ dodává Kodada.

Stěhování obydlí z Dubaje do Constanty

Další rumunský zákazník objednal loni na podzim u Gebrüder Weiss přestěhování ubytovacího zařízení z průmyslové zóny v Dubaji, přes přístav Jebel Ali do Constanty v Rumunsku. ”Mezi těmito dvěma destinacemi neexistuje přímé nákladní lodní spojení nákladní oceánská služba.

Proto bylo nezbytné zajistit kontejnerové plavidlo z Jebel Ali do Istanbulu, kde byl náklad o rozměrech 22,50 x 6,70 x 5,20 metrů a hmotnosti 56 tun překládán na loď mířící do přístavu v Constantě. Právě rozměry a hmotnost nákladu byly výzvou pro bezpečnou překládku a doruční zásilky na její konečnou destinaci poblíž důležitého rumunského přístavu,” vypráví Jan Kodada.

Silniční přeprava Švédsko – Srbsko

Pro klienta z Číny zajišťoval Gebrüder Weiss převoz dvojice kolových nakladačů Caterpillar z výrobního závodu ve Švédsku do největšího evropského měděného dolu poblíž města Bor v Srbsku.

„S ohledem na rozměry obou strojů bylo nutné cestovat v noci, navíc s policejním doprovodem po celé trase transportu. Přestože každý z nakladačů váží bezmála 52 tun a jeho rozměry jsou 11,43 x 3,97 x 4,17 metrů, nečinila tato zakázka našim zkušeným kolegům žádné mimořádné obtíže,“ uvádí Kodada. 

Transport hydraulického lisu z Číny

Další výjimečnou přepravní zakázkou Gebrüder Weiss byl přesun 80.000 kilogramů těžkého hydraulického lisu. Toto zařízení bylo potřeba vyzvednout v Šanghaji, s využitím plavidla RORO jej odvézt do německého Bremehavenu a odtud po silnici do Rumunska. „Tento o poznání složitější způsob kombinující lodní přepravu se silniční jsme zvolili zejména pro její spolehlivost a vyšší rychlost ve srovnání s námořním transportem break bulk zásilek přes Černé moře.

Tato konkrétní úspěšně provedená zakázka se stala základem další spolupráce. Pro stejného klienta jsme v následujícím období přepravili v součtu 2000 tun dalšího nákladu,“ uvádí Jan Kodada.

Předchozí

Jungheinrich se zaměřuje na zelenou energii

Konkrétní řešení pro udržitelnost provozu v Monaku

Další