Konkrétní řešení pro udržitelnost provozu v Monaku

| | ,

Monako je mimo jiné známé svým přístavem plným luxusních jachet nebo Velkou cenou Formule 1, která v tomto knížectví využívá úzké a klikaté silnice. Ale i na nich dokáže obratně manévrovat Scania P 410 a navíc přispět k udržitelnému provozu.

To, co může na první pohled vypadat jako klasický domíchávač betonu, je ve skutečnosti hmatatelným vyjádřením udržitelného přístupu, který uplatňují Entreprise Monégasque de Travaux (EMT) a Ecotrans ve svém vozovém parku. Nákladní vozidlo Scania je poháněno bionaftou vyrobenou z řepky a také je vybaveno elektrickým domíchávačem.

Skupina EMT Group and Ecotrans se specializuje na výrobu, prodej a přepravu hotové betonové směsi. „Jsme odhodláni chránit životní prostředí. Nejsou to jen slova, ale upřímný závazek skupiny“ říká Philippe Ortelli, prezident EMT and Ecotrans. Při roční výrobní kapacitě 130 000 metrů krychlových betonu vyvinula společnost EMT nízkouhlíkový beton a také zavedla systémy recyklace vody a kamene s cílem dosáhnout nulového odpadu. 

Když vezmeme do úvahy všechny fáze výroby, je beton zodpovědný za 4–8 procent světových emisí CO2. Pouze uhlí, ropa a plyn jsou větším zdrojem skleníkových plynů. Polovina těchto emisí CO2 vzniká při výrobě slínku, což je energeticky nejnáročnější část procesu výroby cementu.

Společnost EMT vyvinula svůj nízkouhlíkový beton, který se vyrábí z cementu, mleté vysokopecní strusky, popílku a kameniva. Pokud jde o strusku, EMT opětovně používá odpad z výroby oceli a popílek získává z elektráren, které stále spalují uhlí k posílení výroby elektřiny během špiček. Tímto svým betonem firma EMT snížila emise uhlíku z 365 kg/m3 na 150–200 kg. „Celkově jsme v naší výrobě dosáhli téměř 50% snížení emisí uhlíku ve srovnání s konkurencí“ říká Ortelli. Společnost si vybrala francouzské biopalivo B100 jako nejudržitelnější dostupnou alternativu – je vyrobeno výhradně z řepky pěstované na půdě ležící ladem, což snižuje emise uhlíku o 60 procent. „Splňuje také naše požadavky na životní cyklus a další prodej,“ říká Éric Humilier, výkonný ředitel společnosti Ecotrans.  „Za šest let, až obnovíme náš vozový park, můžeme tyto vozy uplatnit na trhu s tradičními ojetými vozidly.“

Vozy Scania XT pro Ecotrans mají vyztužený podvozek pro celkovou hmotnost až 44 tun, což je monacká specialita. „Přispěli jsme ke změně předpisů tím, že jsme předložili ekologické argumenty: větší objem přepravovaného betonu znamená méně nákladních vozidel na silnicích a tudíž i nižší emise CO2“ prohlásil Humilier. „Odhadli jsme, že snížení provozu činí 33 procent.“ Flotilu, která je již udržitelná, rozšířila společnost Ecotrans na konci roku 2020 z 12 na 20 vozidel. „Jsme malá rodinná firma, a proto můžeme realizovat to, v co věříme“ říká Humilier.

Předchozí

Nadměrné přepravy jsou zpestřením logistické praxe

Mitsubishi převezme pro Evropu některé modely Renault

Další