Jungheinrich byl v roce 2020 úspěšný

| |

I přes hospodářský pokles způsobený koronavirovou krizí dokázala společnost Jungheinrich uzavřít finanční rok 2020 s lepšími výsledky, než jaké byly původně očekávány na začátku pandemie COVID-19. Všechny klíčové údaje jsou v horní polovině prognózovaných rozsahů, které byly v říjnu 2020 zvýšeny. Vývoj EBIT, EBT a EAT byl i přes mimořádné okolnosti uspokojivý. 

„Vezmeme-li v úvahu náročnější obecné a tržní podmínky zapříčiněné pandemií COVID-19, jsme s loňskými obchodními výsledky spokojeni. Díky včasným opatřením vedoucím ke snížení nákladů, zvýšení efektivnosti a zajištění likvidity se nám podařilo úspěšně omezit negativní dopad pandemie na naše obchodní aktivity. Za dosažení takového výsledku v roce, ve kterém došlo k největší zdravotní a ekonomické krizi od druhé světové války, vděčíme našim zaměstnancům a jejich mimořádnému nasazení,“ vysvětluje předseda představenstva společnosti Jungheinrich, Dr. Lars Brzoska.

V tržním prostředí, do značné míry daném pandemií COVID-19, dosáhly tržby za finanční rok 2020 hodnoty 3,81 miliardy EUR (předchozí rok: 4,07 miliardy EUR). Hodnota přijatých objednávek, která zahrnuje prodej nových vozíků, krátkodobý pronájem, prodej použitých vozíků a poprodejní služby, dosáhla v roce 2020 díky silnému poslednímu čtvrtletí 3,78 miliardy EUR (předchozí rok: 3,92 miliardy EUR). Obě hodnoty tak mírně překročily prognózy, které byly v říjnu 2020 navýšeny.

Hodnota EBIT dosáhla 218 milionů EUR (předchozí rok: 263 milionů EUR), horní poloviny prognózovaného rozsahu, a vedla tak k hodnotě EBIT ROS ve výši 5,7 procenta (předchozí rok: 6,4 procenta). Zisk EAT dosáhl 151 milionů EUR (předchozí rok: 177 milionů EUR). Peněžní toky z provozní činnosti ve výši 551 milionů EUR výrazně překročily výsledek v předchozím roce (345 milionů EUR). 

I přes těžkou situaci v roce 2020 si trh s manipulační technikou vedl dobře

„Zejména v době hospodářských problémů je obzvláště důležitá silná bilance a solidní likvidita, aby bylo možné provést všechna nezbytná strategická opatření a zaručit finanční nezávislost skupiny,“ vysvětluje Dr. Volker Hues, člen představenstva odpovědný za úsek financí.

Představenstvo společnosti Jungheinrich AG navrhuje dividendu ve výši 0,41 EUR (předchozí rok: 0,46 EUR) na kmenovou akcii a 0,43 EUR (předchozí rok: 0,48 EUR) na preferovanou akcii. Výsledkem tohoto návrhu dividendy bude celková výplata 43 milionů EUR (předchozí rok: 48 milionů EUR). „Jsme rádi, že i v tomto náročném roce můžeme dodržovat naši zásadu neustálého vyplácení dividend. Dlouhodobé podílení se akcionářů na úspěchu společnosti je pro nás důležité,“ říká Dr. Hues.

Úspěšné řízení v době koronavirové krize

Na samém počátku koronavirové krize společnost Jungheinrich okamžitě vytvořila centrální krizový tým a zřídila ve svých organizačních jednotkách a továrnách další místní krizové týmy, aby bylo možné včas identifikovat nadcházející rizika a minimalizovat jejich dopad prostřednictvím včasných, vhodných a koordinovaných opatření.

Hlavní prioritou byla ochrana zaměstnanců, zákazníků a obchodních partnerů. Jen za tímto účelem společnost Jungheinrich v roce 2020 pořídila více než 215 000 roušek a více než 20 000 litrů dezinfekčních prostředků. Současně byla přijata rozsáhlá preventivní opatření k minimalizaci dopadů pandemie na dodavatelské řetězce a výrobu. Místní jednotky po celém světě úzce komunikují s příslušnými orgány a pokračují v zavádění vhodných opatření, aby byl Jungheinrich schopný dodávat své produkty a služby. Díky tomu je možné spolehlivě poskytovat služby zákazníkům po celou dobu krize. Krátkodobé úvazky byly v roce 2020 zavedeny pouze na několika místech a v omezené míře. 

BPK_Automatik Referenz RIKA

„Díky velkému nasazení našich zaměstnanců se naši zákazníci, zejména v kritických odvětvích jako je logistika, velkoobchod, potravinářský a farmaceutický průmysl, vždy mohli na společnost Jungheinrich spolehnout. Naši kolegové se stali našimi „žlutými hrdiny“. Společnost Jungheinrich je na tento tým hrdá a je si jistá, že bude i nadále zvládat všechny nadcházející výzvy a v budoucnu dosahovat ještě větších úspěchů,“ říká Dr. Brzoska. 

Jako poděkování všem zaměstnancům za mimořádné pracovní nasazení a jako uznání nadměrné zátěže způsobené touto krizí vyplatila společnost Jungheinrich svým zaměstnancům na konci roku zvláštní odměny v celkové výši 13,5 milionu EUR. 

Prognóza a výhled pro rok 2021

Vzhledem k pozitivnímu vývoji trhu v posledních měsících a předpokládanému letošnímu 5,5% růstu globální ekonomiky (na základě prognózy MMF) očekává Jungheinrich, že v roce 2021 bude růst globálního trhu s manipulační technikou pokračovat ve středně vysokém až vysokém jednociferném procentním rozsahu. Pro svůj hlavní evropský trh očekává zvýšení tržního objemu ve středním jednociferném procentním rozsahu. 

S přihlédnutím k tomuto ekonomickému a průmyslovému výhledu očekává Jungheinrich v roce 2021 cílový rozsah tržeb skupiny od 3,9 do 4,1 miliardy EUR. Předpoklad je, že přijaté objednávky se také budou pohybovat v rozsahu 3,9 až 4,1 miliardy EUR. Hodnota EBIT by měla v současném finančním roce dosáhnout 260 až 310 milionů EUR.

Pokud jde o vývoj materiálových nákladů, společnost Jungheinrich očekává, že ceny v souladu s celkovým hospodářským oživením znatelně vzrostou. V zájmu zajištění finanční nezávislosti a udržení přiměřené finanční rezervy bude Jungheinrich nadále udržovat vysokou úroveň likvidity. Skupina usiluje o to, aby čistý kredit na konci roku 2021 výrazně překročil 200 milionů EUR. 

Všechny prognózované hodnoty se vztahují k organickému růstu. I přes zahájení očkovacích kampaní přetrvává nejistota ohledně dalšího šíření koronaviru a souvisejícího dopadu na spotřebitelskou poptávku a dodavatelské řetězce. Prognóza vychází z předpokladu, že pandemie COVID-19 nepovede v průběhu roku k rozsáhlejším omezujícím opatřením než v roce 2020, nebo dokonce k uzavírání továren, a že nedojde k narušení dodavatelských řetězců. Opatření k zajištění schopnosti dodávat naše produkty a služby budou pokračovat.

„Krizový rok 2020 byl pro nás všechny mimořádnou zkouškou – pracovně i soukromě. Tuto zkoušku jsme díky naší silné pozici úspěšně složili. Dokázali jsme, jak odolná společnost Jungheinrich je, a jak se dokáže vypořádat s krizí. I když tento rok přináší v souvislosti s koronavirem další nejistotu, udržujeme si z důvodu očekávaného pozitivního vývoje trhu optimistický přístup. Soustředíme se na náš ziskový růst, zvyšování efektivnosti a úspěšnou implementaci naší strategie,“ říká Dr. Brzoska.

Předchozí

Do ulic Prahy míří „zelená” tramvaj DPD

DACHSER expanduje v německém Magdeburgu

Další