Elektricky poháněný Mercedes-Benz eActros s akumulátory jezdí od ledna až 300 km denně na budoucí trase s trolejemi

| |

Výhradně elektricky poháněný Mercedes-Benz eActros napájený z akumulátorů se od července 2019 osvědčuje v intenzivním praktickém testu u firmy Logistik Schmitt. Zkušební eActros ujel dosud v severním Černém lese celkem 50 000 kilometrů a absolvoval 5000 jízd s celkem více než 100 000 přepravenými položkami. Při těchto testech již přepravil 30 000 tun nákladu.

Provoz vozidla eActros ve službách firmy Logistik Schmitt tak dokládá, že elektricky poháněné nákladní vozidlo napájené z akumulátorů zvládne stejné úkoly jako konvenční vozidlo se vznětovým motorem. Součástí víceletého programu testů těžkých nákladních vozidel s elektrickým pohonem v údolí Murgtal u Rastattu a Gaggenau je i na pozdější dobu plánované porovnání konceptů s trolejovým projektem eWayBW – Daimler přitom neplánuje žádná vlastní nákladní vozidla s trolejovým napájením. Vozidla Mercedes-Benz eActros jezdí navíc již od roku 2018 úspěšně jako prototypy u mnoha dalších zákazníků. Spuštění sériové výroby modelu eActros v závodě ve Wörthu je plánováno už na letošní rok. 

Firma Logistik Schmitt používá na základě pozitivních zkušeností vozidlo eActros již od letošního ledna navíc také na nové, náročnější trase po spolkové silnici B462, která v celém rozsahu odpovídá plánované trase s trolejovým vedením projektu eWayBW. Zahájení jízd vozidla eActros na této nové trase bylo původně plánováno až na polovinu roku 2021, a to se zdokonalenou variantou elektricky poháněného nákladního vozidla. Odborníci značky Mercedes-Benz však chtějí využít možnost důkladného testování aktuálního prototypu i na této obtížnější trase. Díky tomu, že je eActros napájen pouze akumulátory, nabízí maximální flexibilitu pro rychlé operativní změny trasy. Nově musí eActros ujet 250 až 300 kilometrů denně – to je o více než 100 kilometrů větší vzdálenost než dosud. Zatímco dosud byla hmotnost nákladu ve vozidle eActros zpravidla cca čtyři tuny, přepravuje nyní elektrický Actros na dodatečné trase většinou několikanásobek. Nasazení vozidla eActros na nové trase představuje první praktický krok k porovnání konceptů v projektu eWayBW. Divize nákladních vozidel Mercedes-Benz plánuje předání zdokonaleného prototypu modelu eActros v téměř sériové podobě společnosti Logistik Schmitt již na letošní léto. Představitelé divize nákladních vozidel Mercedes-Benz a firmy Logistik Schmitt to dnes oznámili v rámci digitální akce v Muzeu Unimog v Gaggenau, které leží přímo u spolkové silnice B462. 

Akumulátory a palivové články na vodík flexibilně pokryjí všechny druhy provozu našich zákazníků

Dr. Manfred Schuckert, vedoucí skupiny emisí a bezpečnosti v oddělení vnějších vztahů divize užitkových vozidel Daimler, k tomu říká: „Vývojové aktivity zaměřujeme na obě technologie zcela elektrického pohonu s opravdu neutrální bilancí lokálních emisí CO2: akumulátory a palivové články na vodík. Jejich prostřednictvím jsme schopni pokrýt všechny případy užití u našich zákazníků s maximální flexibilitou při vedení trasy. Naše praktické testy s modelem eActros ukazují, že se elektricky poháněná nákladní vozidla napájená z akumulátorů skvěle hodí pro těžkou rozvážkovou dopravu v městských oblastech. Pro aplikace vyžadující delší dojezd a vyšší užitečnou hmotnost plánujeme zařadit do naší nabídky sériově vyráběných modelů od roku 2024 nákladní vozidla pro dálkovou dopravu, eActros LongHaul, rovněž s akumulátorovým elektrickým pohonem. Pro ještě náročnější nasazení chceme naše portfolio navíc rozšířit v druhé polovině tohoto desetiletí o sériově vyráběná nákladní vozidla pro dálkovou dopravu s vodíkovými palivovými články. V našem projektu zkušebních jízd v severním Černém lese jsme s akumulátorovým pohonem již na velmi dobré cestě.“

Mercedes-Benz eActros zajišťuje pro firmu Logistik Schmitt flexibilně dodávky „just-in-time“

Rainer Schmitt, společník-jednatel firmy Logistik Schmitt, říká: „Našim zákazníkům dodáváme zboží just-in-time. V případě uzavírek silnic, práce na silnici nebo jiných nepředvídatelných událostí jsme odkázáni na flexibilní volbu objízdné trasy – a přesně to eActros s akumulátorovým elektrickým pohonem umožňuje. Díky tomu jsme jej také mohli během krátké doby zařadit do provozu na nové, dodatečné trase. Pro nabíjení akumulátorů můžeme i nadále využívat stávající infrastrukturu – vozidlu eActros postačuje v tomto režimu provozu pouze jedna nabíjecí stanice.“ 

„Vozidlo eActros se skvěle zařadilo do našeho vozového parku a jsme přesvědčeni o tom, že se osvědčí také při plnění nových, výrazně náročnějších úkolů. Model eActros je naprosto spolehlivý, energeticky velmi hospodárný a také naši řidiči jsou z jeho předností oproti konvenčním nákladním vozidlům nadšeni. Mezi tyto přednosti patří především tichá jízda, příjemné řízení a nepřetržitá dostupnost točivého momentu nebo zpětné získávání kinetické energie rekuperací,“ dodává Schmitt. 

Náročný úkol na spolkové silnici B462 – nabíjení mezi jízdami 

Kromě jízd mezi logistickým areálem firmy Logistik Schmitt v Ötigheimu a provozem Rastatt závodu Mercedes-Benz Gaggenau, které probíhají od roku 2019, absolvuje eActros nyní také jízdy z Ötigheimu do závodu Mercedes-Benz Gaggenau po spolkové silnici B462. Logistik Schmitt používá vozidlo eActros místo konvenčního nákladního vozidla se vznětovým motorem i na této nové trase. Zkušební eActros má nyní na denním programu vždy šest jízd po 14 km do Rastattu a šest jízd po 28 km do Gaggenau. Celkem tedy zvládá i nadále dvanáct jízd v trojsměnném provozu. Celkový počet ujetých kilometrů činí až 300 km za den, mimo jiné i díky dalším jízdám v areálech příslušných závodů. Nabíjení vozidla eActros zajišťuje mobilní nabíjecí stanice mezi jednotlivými jízdami během nakládky a vykládky v areálu firmy Logistik Schmitt. Při jízdách do Rastattu přepravuje eActros skříně převodovek, do Gaggenau dodává komponenty náprav. Od léta 2021 nahradí aktuální vozidlo zdokonalený eActros v téměř sériové podobě. Dosavadní prototyp modelu eActros má na jedno nabití dojezd cca 200 kilometrů, u nového vozidla to bude výrazně více.

Porovnání s nákladním vozidlem napájeným z trolejí 

V rámci projektu eWayBW bude nákladní doprava na spolkové silnici B462 u Rastattu za účely testování elektrifikována tak, aby po ní mohla jezdit také nákladní vozidla napájená z trolejí. Současně budou probíhat i porovnávací testy výhradně elektricky poháněného modelu eActros napájeného akumulátory s trolejovými nákladními vozidly, resp. s vozidly s palivovými články od jiných výrobců. Účastníci projektu chtějí jízdami na identických trasách získat důležitá data a poznatky pro porovnání příslušných konceptů vozidel a posouzení jejich vhodnosti pro určitý provoz. Divize nákladních vozidel Mercedes-Benz již nyní podniká jízdy s vozidly eActros na nové trase, která vede právě po spolkové silnici B462. Později se kromě těchto „paralelních jízd“ počítá také s přímým porovnáním s ostatními variantami nákladních vozidel. Model eActros přitom bude ve stanoveném období jezdit v rámci identického provozu po stejné trase jako nákladní vozidla napájená z trolejí. To poslouží k ověření výsledků paralelních jízd. Při přímém porovnání bude eActros – stejně jako nákladní vozidla z projektu eWayBW – přepravovat role papíru na cca 18 km dlouhé trase z papírny v obci Gernsbach-Obertsrot do logistického areálu firmy Fahrner v Kuppenheimu. 

Daimler neplánuje žádná nákladní vozidla napájená z trolejí

Daimler Trucks pracuje jako globální výrobce na nejrůznějších budoucích řešeních, která bude možné podle potřeby rychle realizovat a využívat na celém světě. V trolejovém napájení společnost tento potenciál nespatřuje. Daimler Trucks sází na flexibilní koncept zcela elektricky poháněného nákladního vozidla, jehož napájení může být zajišťováno sadou akumulátorů nebo palivovými články na vodík. Vývoj tohoto konceptu, který umožní kompletní „dekarbonizaci“ nákladní silniční dopravy, postupuje velkými kroky vpřed.

Elektrifikace portfolia produktů Daimler Truck pomocí akumulátorů a palivových článků

Daimler Trucks & Buses systematicky uskutečňuje trvale udržitelnou podnikovou strategii a má ambici nabízet nejpozději v roce 2039 v Evropě, Japonsku a Severní Americe pouze nová vozidla, která mají v rámci provozu („tank-to-wheel“) neutrální bilanci emisí CO2. Již od roku 2022 bude portfolio vozidel Daimler Trucks & Buses v hlavních odbytových regionech, Evropě, USA a Japonsku, zahrnovat sériově vyráběná vozidla s elektrickým pohonem napájeným z akumulátorů. Daimler Trucks & Buses navíc hodlá ve druhé polovině tohoto desetiletí doplnit svou nabídku sériově vyráběných vozidel o modely s palivovými články na vodík. Konečným cílem je realizovat do roku 2050 silniční dopravu s neutrální bilancí emisí CO2.

Předchozí

Inovované řady Renault Trucks T, C a K se objeví v počítačové hře Euro Truck Simulator 2

ČSAD Brno – Černovice, a.s. rozšířila svůj vozový park o 7 podvozků Renault Trucks T HighCab 520

Další