Dalších 7 vozidel Scania pro elektrifikované dálnice

| | ,

První testovací elektrifikovaný úsek v Německu s aktuální délkou pět kilometrů na dálnici A5 poblíž Frankfurtu bude dále rozšířen o téměř sedm kilometrů nadzemního elektrického vedení. Společnost Scania v této souvislosti rovněž dodá dalších sedm nákladních vozidel, která budou jezdit po této silnici. Elektrifikovaná nákladní vozidla Scania jsou již používána v Lübecku a po dokončení třetí testovací trati jich bude nasazeno do provozu ještě více. Celkem bude brázdit elektrifikované silnice až 22 nákladních vozidel.

V současné době probíhá v Německu zkušební provoz elektrifikovaných nákladních vozidel na třech úsecích. Rozšíření dálničního úseku A5 v Hesensku, které by mělo být dokončeno do konce roku 2022, nabídne celkem dvanáct kilometrů ve směru na Darmstadt a pět kilometrů ve směru na Frankfurt. Denně tímto úsekem projede 135 000 automobilů včetně 14 000 nákladních vozidel, což jej řadí mezi jeden z nejrušnějších úseků dálnice v Německu s největší koncentrací znečišťujících látek. Dálnice A5 představuje jednu ze tří silnic s nadzemním elektrickým vedením v Německu, na nichž probíhá zkušební provoz. Druhý dálniční úsek byl otevřen na konci roku 2019 poblíž Lübecku ve Šlesvicku-Holštýnsku (A1) a v současné době je na něm testováno jedno nákladní vozidlo Scania. Poslední zkušební provoz bude zahájen v Bádensku-Württembersku (B462) v průběhu roku 2021.

Zvýšení stávajícího počtu nákladních vozidel

Společnost Scania již dříve dodala pět hybridních nákladních vozidel R 450 vybavených sběrači, jež jsou nasazena na dálnici A5, kde přispívají ke snížení emisí uhlíku.

Kromě toho se společnost Scania stará také o údržbu vozidel a shromažďování dat ze zkušebního provozu. Nedávno bylo rozhodnuto, že společnost Scania dodá nejpozději ve druhé polovině roku 2022 dalších sedm nákladních vozidel. 

Elektrifikační systém vyvinutý společností Siemens a používaný na těchto silnicích umožňuje nákladním vozidlům jet rychlostí až 90 km/h. Po opuštění elektrifikovaného úseku se jejich pohon přepne zpět na spalovací motor, který by měl v ideálním případě využívat bionaftu kvůli dosažení větší udržitelnosti. 

Ideální pro nákladní vozidla

„Na rozdíl od osobních automobilů, které zůstávají většinu dne nehybně zaparkovány, vykonávají nákladní vozidla různé dopravní operace po mnoho hodin, přičemž nutnost zastavení za účelem nabití by mohla jejich provoz velmi narušovat. Elektrifikované silnice nabízejí rozumné a efektivní nabíjení během cest. I když se z technického hlediska jedná jen o další způsob nabíjení elektrických nákladních vozidel, může být toto řešení vhodné zejména na silně frekventovaných silnicích. Navíc také šetří akumulátory a snižuje zatížení energetické sítě,“ říká Magnus Höglund, vedoucí pro řešení infrastruktury a nabíjení ve společnosti Scania. 

Podle několika studií jsou elektrifikované silnice alternativou, která pomůže výrazně snížit emise CO2. Technologie elektrifikovaných silnic je proto jednou ze součástí řešení udržitelné dopravy společnosti Scania.

Předchozí

Nový portál inovací společnosti Volvo

Kamiony budou mít jen jednu palubní jednotku a jednu aplikaci

Další